Connect with us

Dom i ogród

Fotowoltaika – zgłaszamy mikroinstalację do PGE

Opublikowano

dnia

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, możemy skorzystać z możliwości, jakie daje nam jako prosumentom PGE Dystrybucja S.A. Według przepisów regulujących zasady korzystania z odnawialnych źródeł energii prosument wytwarzający energię elektryczną za pomocą modułów PV może przyłączyć swoją instalację do ogólnodostępnej sieci energetycznej. Dzięki temu właściciel domowej elektrowni słonecznej może odprowadzać nadwyżki prądu do sieci PGE i magazynować go na zasadzie opustów.   

Jak przyłączyć mikroinstalację, jeśli jestem prosumentem? 

W przypadku, kiedy właściciel mikroinstalacji jest już prosumentem odnawialnych źródeł energii, sam proces podłączenia paneli fotowoltaicznych do sieci PGE nie jest skomplikowany – właściciel modułów PV musi jedynie zgłosić do sieci energetycznej chęć przyłączenia swojej domowej elektrowni słonecznej. 

Uwaga! Jeśli moc zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej przewyższa moc przyłączeniową budynku, na którym umieszczone są panele PV, właściciel instalacji musi zasygnalizować potrzebę podwyższenia mocy przyłączeniowej. Jeżeli jednak maksymalna moc mikroinstalacji jest niższa niż moc przyłączeniowa budynku, prosument musi jedynie zgłosić do operatora konieczność wymiany licznika na dwukierunkowy. 

Zgłaszam mikroinstalację do PGE. Jakie formalności? 

Jeżeli budynek kwalifikowany do zasilania przez energię elektryczną pochodzącą z instalacji PV nie jest jeszcze podłączony do sieci energetycznej, właściciel paneli fotowoltaicznych powinien złożyć wniosek o przyłączenie instalacji do sieci. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że instalacja PV została zainstalowana prawidłowo. W tym celu powinniśmy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego instalatora, który zapewni nam prawidłowy i bezpieczny montaż modułów PV. Co istotne, składając deklarację chęci przyłączenia mikroinstalacji do sieci, powinniśmy wykazać się ważnymi dokumentami poświadczającymi prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych. 

Właściciel mikroinstalacji zgłaszający ją do PGE musi wypełnić formularz zgłoszeniowy przyłączenia modułów do sieci, który znajduje się na oficjalnej stronie internetowej operatora. Formularz wraz z odpowiednimi załącznikami powinien być złożony na co najmniej 30 dni przed planowanym podłączeniem do ogólnej sieci energoelektrycznej. Zgłoszenie skierowane do PGE musi zawierać:

  • dane wnioskodawcy
  • informację o lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji
  • informację o terminie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej
  • dane techniczne mikroinstalacji
  • schemat instalacji elektrycznej budynku, na którym nastąpił montaż paneli PV
  • dane techniczne dotyczące parametrów osprzętowania mikroinstalacji
  • opis ruchowej specyfikacji urządzeń
  • dane fabryczne i eksploatacyjne urządzeń.

Prosument OZE musi także określić moc zainstalowanych modułów PV. W przypadku, jeżeli właściciel paneli PV jest reprezentowany przez kogoś innego, wnioskodawca musi dołączyć do dokumentów ważne pełnomocnictwo. 

Przeszedłem pomyślnie proces weryfikacji dokumentów – co dalej? 

Po otrzymaniu dokumentów od wnioskodawcy operator sieci energoelektrycznej musi je zweryfikować. Jeżeli formularz zgłoszeniowy jest kompletny, dystrybutor sieci powinien poinformować prosumenta o zatwierdzeniu zgłoszenia i planowanym terminie podłączenia mikroinstalacji. Właściciel paneli fotowoltaicznych musi także otrzymać od PGE dokument potwierdzający możliwość prowadzenia usług dystrybucyjnych wraz z określonymi wytycznymi dotyczącymi warunków dostawy prądu. Tylko na podstawie oświadczenia prosument może podpisać umowę z operatorem sieci regulującą warunki dostarczania energii elektrycznej z fotowoltaiki do ogólnej sieci. Na tej podstawie właściciel paneli PV może także podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej. 

Podłączenie mikroinstalacji do PGE – to warto wiedzieć 

Właściciel mikroinstalacji musi złożyć formularz wraz z wnioskiem do operatora sieci na przynajmniej 30 dni przed planowanym podłączeniem instalacji do sieci. Jeżeli wnioskodawca nie jest jeszcze prosumentem, operator powinien dostarczyć mu do akceptacji umowę określającą warunki prowadzenia usług dystrybucyjnych. Właściciel ma na decyzję 7 dni. W przypadku, kiedy wnioskodawca jest prosumentem, wystarczy potwierdzenie danych technicznych instalacji i zaktualizowanie wcześniejszej umowy kompleksowej. Po akceptacji zgłoszenia PGE powinna w ciągu 30 dni od zgłoszenia zainstalować u wnioskodawcy darmowy licznik dwukierunkowy.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika dla domu

Continue Reading

Ostatnie wpisy

Ostatnio

Trending