Connect with us

Technologie

Optymalizacja systemu sprężonego powietrza — w jakim celu jest wprowadzana?

Opublikowano

dnia

Optymalizacja-systemu-sprezonego-powietrza

Optymalizacja jest zabiegiem zalecanym nie tylko w systemach sprężonego powietrza. Specjaliści kładą duży nacisk na optymalizację procesów produkcyjnych i wykorzystywanych surowców. Jednak sami właściciele systemów sprężonego powietrza, a tym bardziej ich użytkownicy, nie mają świadomości, jaki jest cel wprowadzania optymalizacji w zakładzie. Przedstawiamy więc najważniejsze informacje na ten temat i wyjaśniamy, po co przeprowadzać optymalizację systemu sprężonego powietrza i dlaczego warto to zrobić.

Czym jest optymalizacja?

Aby móc wytłumaczyć cel wprowadzania optymalizacji, w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić i zrozumieć czym ona właściwie jest. Zgodnie z definicją słownikową optymalizowanie to organizowanie jakichś działań lub procesów w sposób dający jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach. Oprócz tego mianem optymalizacji nazywa się poszukiwanie i wyznaczanie najlepszego rozwiązania jakiegoś zadania ze względu na przyjęte wcześniej kryterium lub wskaźnik przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń. Tym samym optymalizacja w kontekście systemów sprężonego powietrza powinna doprowadzić do zwiększenia produkcji sprężonego powietrza przy redukcji kosztów jego wytwarzania. Jednocześnie efekt ten powinien zostać osiągnięty z zastosowaniem posiadanego sprzętu, bez konieczności zakupu nowych kompresorów czy innych kluczowych elementów systemu sprężonego powietrza. Cel wydaje się bardzo kuszący i korzystny dla użytkownika, dlatego warto zastanowić się, jak można go osiągnąć.

W jakim celu wprowadzana jest optymalizacja?

Jak już wspomnieliśmy, zadaniem optymalizacji jest zwiększenie produkcji sprężonego powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów jego wytwarzania. Koszty wiążą się bezpośrednio z pracą samego kompresora i dotyczą opłat za energię elektryczną. Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja powinna nie tylko zwiększyć wydajność systemu sprężonego powietrza, ale także doprowadzić do redukcji wydatków na rachunki za prąd. Oprócz tego wprowadzenie optymalizacji w systemie sprężonego powietrza przełoży się na wzrost wydajności kompresorów a tym samym na zwiększenie produkcji, podniesienie jakości i efektywności pracy całego zakładu. Dlaczego to istotne? Ponieważ lepsza efektywność pracy pozwoli wykonywać określone zadania szybciej. To z kolei przełoży się bezpośrednio na możliwość podejmowania większej liczby zamówień i wzrost produkcji. Natomiast większa produkcja to także większe zyski dla przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wprowadzenie optymalizacji sprężonego powietrza będzie źródłem zysków na każdym polu, zarówno w postaci niższych rachunków, jak i wzrostu przychodów z większej liczby zamówień.

Jak wprowadzić optymalizację systemu sprężonego powietrza?

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na optymalizację systemu sprężonego powietrza. Możliwe działania są uzależnione od rodzaju kompresora i sposobu jego wykorzystania. Warto jednak zacząć od przeprowadzenia audytu sprężonego powietrza, a następnie określenia potrzeb zakładu i zbadania możliwości technicznych kompresora i jego pozostałych komponentów. Jest to ważne dlatego, że czasami podniesienie wydajności całego systemu sprężonego powietrza pociągnie za sobą konieczność zmiany i dostosowania orurowania instalacji pneumatycznej. Często przeprowadzenie procesu optymalizacji sprawi, że niezbędne będzie także dostosowanie do nowego systemu monitoringu wykrywającego błędy w jego funkcjonowania.

Cały proces optymalizacji to zadanie wieloetapowe. Bez odpowiedniej fachowej wiedzy może być ono trudne do wykonania, a niewłaściwie przeprowadzone przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Dlatego też najlepiej jest już na samym początku prac nad optymalizacją zlecić to zadanie fachowej firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu tego typu procedur. Będzie to gwarancją najwyższej jakości i zadowolenia z pracy kompresorów po optymalizacji

źródło: czemar.pl

Continue Reading

Ostatnie wpisy

Ostatnio

Trending